Privacybeleid & Algemene Voorwaardem

Algemene Voorwaarden voor www.depraatkamer.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.depraatkamer.nl, die eveneens gelijkstaan aan alle voorwaarden van www.dutchhair.nl en zoals deze beschikbaar is gesteld door Dutch Hair. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Hair is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dutch Hair. 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dutch Hair te mogen claimen of te veronderstellen. Dutch Hair streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dutch Hair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dutchhair.nl op deze pagina. Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Dutch Hair is actief in de kappersbranche en richt zich op het uitvoeren van kappersbehandelingen, daarnaast verkopen en adviseren wij haarverzorging producten.

Afspraken worden bij ons gemaakt online of via de telefoon en ingevoerd in Salonhub.

Salonhub maakt software voor kapsalons, zoals een online afspraak systeem waar klanten afspraken mee kunnen maken bij een kapsalon. We maken ook een applicatie welke draait in de kapsalon zelf, waarmee een agenda kan worden bijgehouden, klantgegevens worden beheerd en een volledig kassasysteem. Dus ook als u zelf geen gebruik maakt van ons afspraak systeem, is het toch mogelijk dat wij uw persoonsgegevens beheren. In iedere e-mail die u ontvangt heeft u de mogelijkheid om zelf instellingen te wijzigen omtrent ontvangst hiervan.

Als u uw eigen gegevens wil opvragen kan dat via het menu van www.salonhub.nl hier staat duidelijk een onderdeel geheel gewijd aan Privacy. U kunt via deze website ook opvragen wat er naast de kapsalon, door Salonhub wordt bewaard